Mieszkańcy, którzy nie segregowali odpadów, muszą złożyć nowe deklaracje!

Segregacja odpadów komunalnych staje się ustawowym obowiązkiem. W Gminie Lubin wejdzie on w życie w II kwartale bieżącego roku. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali śmieci powinni w Urzędzie Gminy złożyć nową deklarację!

Obowiązkowa segregacja odpadów dotyczyć będzie teraz wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych, jak i tych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, stąd konieczność zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeśli ktoś dotychczas śmieci nie segregował.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ zobowiązany jest do nałożenia sankcji w wysokości od dwukrotności do czterokrotności podstawowej stawki opłaty.

Zmiany w przepisach – to efekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadzają one możliwość zwolnienia z części opłaty za śmieci mieszkańców, którzy posiadają kompostownik i tam gromadzą bioodpady.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin, którzy obecnie mają zadeklarowany nieselektywny system zbiórki odpadów do złożenia nowej deklaracji jak najszybciej.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 8, wtorek w godz. od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni w godz. od 7:30 do 15:30, nr telefonu: 76/84-03-158 lub 76/84-03-126.

(KM/MG)