Mieszkańcy Chróstnika wybiorą sołtysa

W środę 25 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie, podczas którego wybrany zostanie nowy sołtys tej miejscowości.

Wybory odbywają się w trakcie trwania sołeckiej kadencji ponieważ w grudniu ub. roku odeszła   sołtys Chróstnika Bogusława Dąbrowska.

Listę  osób  uprawnionych  do  głosowania  ustala  się  na  podstawie  spisu  wyborców,  sporządzonego  celem przeprowadzenia wyborów do organów Gminy. W przypadku Chróstnika liczba ta wynosi 765 osób.

Jeżeli  w wyznaczonym  terminie  nie uczestniczy  1/5  stałych  mieszkańców,  wybory  sołtysa  i członków rady  sołeckiej  przeprowadza  się  w tym  samym  dniu,  po  upływie  15 minut  od  pierwotnego  terminu,  bez względu na liczbę uczestników zebrania.

(MG)