Międzypokoleniowy Festyn w Siedlcach i Księginicach najlepszą dolnośląską inicjatywą!

IMG_2633

Impreza trwała dwa dni, a odwiedziło ją ponad półtora tysiąca osób.

Komisja Dolnośląska ds. oceny projektów konkursu na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim  na zebraniu w Nowej Bystrzycy dokonała oceny zgłoszonych projektów konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia LZS, oceniła zgłoszone projekty z Dolnego Śląska i przyznała punkty konkursowe dla zgłoszonych inicjatyw w kolejności:

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice Gmina Lubin, powiat Lubin

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Rakowice ; 59-600 Lwówek Śląski , Rakowice Wielkie 48

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin ; 58-203 Dzierżoniów , Dobrocin ul. Kościuszki 47/9

Najlepszy projekt z Dolnego Śląska nosi tytuł „Integracyjny, Międzypokoleniowy Festyn Rekreacyjno-Sportowy” pod hasłem „Aktywność fizyczną rozwijamy, bo wspólnie sport uprawiamy”

Komisja Dolnośląska zgodnie z regulaminem konkursu „MSiT rekomenduje do Komisji Krajowej:

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice ; Gmina Lubin, powiat Lubin

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Rakowice ; 59-600 Lwówek Śląski, Rakowice Wielkie 48

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin ; 58-203 Dzierżoniów , Dobrocin ul. Kościuszki 47/9

IMG_2703

Wisienką na torcie księginickiej odsłony imprezy był występ Teatru Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, działającego przy Rodzinnym Domu Dziecka w Kiwerce na Ukrainie.

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” Księginice składa serdeczne podziękowania wszystkim współorganizatorom, sponsorom, uczestnikom, mediom za pomoc i wspieranie inicjatywy społecznej, która została dostrzeżona i wysoko oceniona przez Komisję Dolnośląską ds. oceny projektów konkursu na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim.

Szczególne podziękowania składamy:

– Panu Tadeuszowi Kielanowi, Wójtowi Gminy Lubin za osobiste zaangażowanie się i czynne uczestnictwo w realizacji projektu,

– Gminie Lubin za wsparcie finansowe i organizacyjne projektu,

– Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach oraz Pani Dyrektor Krystynie Szarowskiej i pracownikom za aktywny udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia.

Z niecierpliwością oczekujemy wyników Komisji Krajowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenia LZS.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o trzymanie „kciuków”!

Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd LKS „ISKRA” Księginice