Metamorfoza świetlicy w Gogołowicach

Trwa remont świetlicy w Gogołowicach. Modernizowane są pomieszczenia usytuowane na parterze budynku. Połączenie sal i korytarzy pozwoliło stworzyć jedną, wielofunkcyjną przestrzeń, dającą możliwość swobodnej aranżacji.

Wykonano nowy układ funkcjonalny pomieszczeń bloku zaplecza socjalnego, mieszczącego sanitariaty, szatnię, aneks kuchenny z zapleczem magazynowym oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Przewidziano miejsca na siłownię sportową oraz kącik biblioteczny.

W ramach inwestycji wymieniona została wewnętrzne  instalacje: elektryczna, oświetleniowa, teletechniczna, wodna i kanalizacyjna oraz zewnętrzna sieć hydrantowa. Obiekt wyposażono w instalacje alarmową. Parter budynku dostosowano do potrzeb do osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych, przystosowanie toalet oraz wykonanie poszerzonego podestu zewnętrznego ze schodami wejściowymi i pochylnią.

Przebudowa wykonywana jest w celu ulepszenia funkcjonalności, ergonomii i komfortu użytkowania obiektu, poprawy stanu higieniczno – sanitarnego oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także w celu optymalizacji zużyć mediów.

Termin zakończenia prac planowany jest na 12 czerwca 2020 r.

Koszt wykonania zadania oszacowano na ok. 565 tys. zł.