Melduję się w Gminie Lubin i wygrywam!

Rozlosowano nagrody w drugiej edycji konkursu „Melduje się w Gminie Lubin i wygrywam”. Spośród 21 zgłoszeń, w tajnym głosowaniu które przeprowadziły przedstawicielki Rady Gminy, wyłoniono troje laureatów. Nagrody będą wręczone podczas specjalnego spotkania z wójtem Gminy Lubin, które zostanie  zorganizowane w najbliższym czasie.

Gmina Lubin jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania  dla osób zapracowanych, ceniących spokój  i zdrowe, piękne otoczenie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba mieszkańców wzrosła o ponad 60%. Dziś  jest ich ponad 15 tysięcy. W ubiegłym roku dokonano ponad 550 wpisów meldunkowych.

W konkursie mogły wziąć udział osoby pełnoletnie, które zameldowały się w gminie w roku 2018 spoza jej terenu.  Do 31 marca takich zgłoszeń konkursowych przyjęto 21. Spośród nich wyłoniono trzech laureatów. Nad przebiegiem głosowania czuwała Anna Skorupa zastępca kierownika referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich.  Szczęśliwe losy wybierały  radne: Zofia Marcinkiewicz, Elżbieta Białosiewicz oraz Joanna Pietruszka. Tablet wygrała Iwona Szczypczyk, głośniki bluetooth: Ryszard Spodymek oraz Miłosz Dynak.

Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody będą wręczone na specjalnie zorganizowanym spotkaniu z udziałem wójta Tadeusza Kielana.

Zachęcamy wszystkich nowych mieszkańców do dokonywania meldunków w Gminie Lubin. To korzyści zarówno dla nich, jak i dla gminy. Dla budżetu wpływy z podatków  są bardzo istotne i to oczywiste, że  im większe przychody tym większe nakłady na inwestycje.  Dla mieszkańców to także korzyści – zyskują bezpośredni wpływ na wybór władz gminy i pośredni na jej priorytety i plany.

Usługa zameldowania jest bezpłatna, wydanie zaświadczenia o tym meldunku także jest bezpłatne. Meldunek ma miejsce „od ręki”. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lubinie, pok. 28 (nr tel. 76 8403 103,104, 144). Do zgłoszenia meldunku potrzebny jest tylko dokument tożsamości  oraz  dokument potwierdzający tytuł prawny do  lokalu.  W Gminie Lubin  nie trzeba wypełniać żadnych wniosków i formularzy. Nie trzeba także wymeldowywać się z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Nasi urzędnicy załatwiają wszystkie formalności

(SR)