Medale i nagrody dla nauczycieli z Raszówki

Trzy nauczycielki  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce oraz jej dyrektor zostały uhonorowane podczas uroczystości w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Dyrektor Lucyna Szudrowicz  oraz Irena Wituszyńska i Iwona Niemiec odebrały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za wyróżniającą pracę medale Komisji Edukacji Narodowej, a Marzena Barska – Nagrodę Kuratora Oświaty. O medal dla dyrektor Lucyny Szudrowicz wystąpił Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, a dla nauczycielek – dyrektor szkoły.

Gratulujemy!

(RED)