Punkt Konsultacyjny w Niemstowie, świetlica wiejska

Punkt Konsultacyjny w Niemstowie, świetlica wiejska