Punkt konsultacyjny w Krzeczynie Wielkim, remiza OSP

Punkt konsultacyjny w Krzeczynie Wielkim, remiza OSP