Matematyka po angielsku w Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych

20160428_112359Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych zrealizowali już wszystkie mobilności w ramach programu Erasmus+ i teraz dzielą się zdobytą wiedzą.

W szkole zorganizowana została lekcja otwarta, podczas której przeprowadzone zostały zajęcia z języka angielskiego oraz z matematyki, także wykładanej w języku angielskim. W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy szóstej, a przypatrywali się jej nauczyciele i dyrektorzy innych placówek oświatowych z terenu Gminy Lubin.

Nauczyciel języka angielskiego, jednocześnie koordynator Projektu Adrian Dragan zaprezentował aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz nowoczesnej pracowni językowej.

W drugiej części Tomasz Haber przeprowadził lekcję matematyki w języku angielskim. W przyszłym roku szkolnym zajęcia komputerowe, techniczne oraz lekcje matematyki będą nauczane w systemie CLIL, a więc z wykorzystaniem języka angielskiego.

Ćwiczenia dla nauczycieli języka angielskiego, którzy pracują z uczniami w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym zaprezentowała nauczycielka Anna Kosacz-Gol.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych przybliżyła zasady organizacji pracy szkoły w Wielkiej Brytanii oraz omówiła sposoby zarządzania placówką oświatową.

– Udział w programie Erasmus+ jest doskonałą okazją do doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz poziomu umiejętności językowych. Mamy nadzieję, że lekcja otwarta pokazała, iż z Wielkiej Brytanii wróciliśmy mądrzejsi i bogatsi o nowe doświadczenia – podsumowuje dyrektor Elżbieta Piasny.

(oprac. Adrian Dragan, MG)