Masz kompostownik, skorzystaj z ulgi

1 lipca 2020 r. w Gminie Lubin wchodzą nowe stawki opłat za śmieci. Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik mogą skorzystać  ze specjalnej ulgi.  Warunkiem jest złożenie nowej deklaracji.

Nowe wyższe stawki opłat za śmieci miały obowiązywać wejść  1 kwietnia bieżącego roku. Z powodu pandemii wchodzą w życie od lipca.

Zgodnie z nowymi stawkami cena odbioru odpadów w gospodarstwie jednoosobowym wynosi  33 zł miesięcznie, jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby – 31 zł miesięcznie od mieszkańca, w trzyosobowym gospodarstwie 29 zł od mieszkańca,  czteroosobowym – 27 zł, pięcioosobowym, 25 zł, a w gospodarstwie, w którym zamieszkuje sześć i więcej osób – 23 zł miesięcznie od mieszkańca. Kwotę zwolnienia dla mieszkańców gospodarstw kompostujących bioodpady ustalono na poziomie 3 zł od osoby.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 8, do pobrania także tutaj: DOP-1-Deklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-dla-nieruchomości-zamieszkałych

Deklaracje winno się złożyć do 10 dnia każdego miesiąca, po którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje można uzyskać numerem  76 840 – 31 – 58.