Mamy Młodzieżową Radę Gminy Lubin!

Znamy wyniki wyborów do pierwszej w historii Młodzieżowej Rady Gminy Lubin. Osoby,  które weszły w jej skład wybrane zostały z grona zgłoszonego przez m.in. kluby, stowarzyszenia, OSP, sołtysów i samorządy szkolne.

Wyborów dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Lubin, która brała pod uwagę wyniki w nauce oraz olimpiadach, konkursach i zawodach, jak również działalność pozaszkolną i wolontariat. Będzie to organ o charakterze konsultacyjnym. Kadencja Rady trwać będzie docelowo dwa lata, pierwsza zostanie skrócona i zakończy się 30 września 2021.

***

W nawiązaniu do § 24 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Lubin podaje się do publicznej wiadomości informację o wynikach wyborów.

Na podstawie protokołu Komisji Wyborczej z wyborów przeprowadzonych w dniu 25 lutego  2020 r. stwierdzam, że na I kadencję do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin wybrani zostali:

 1. Herejczak Dawid
 2. Kożewnikow Izabela
 3. Jarkowiec Katarzyna
 4. Szczygieł Nikola
 5. Boczniewicz Michał
 6. Erkens Marco
 7. Ogłozińska Wiktoria
 8. Słota Agata
 9. Jężak Kaja
 10. Świerzowska Zofia
 11. Marciniak Maciej
 12. Koza Nikola
 13. Abramczak Miłosz
 14. Ryś Wojciech
 15. Skibik Jakub

Informacja o wynikach wyborów