Mamy już monografie 14 naszych wsi!

Raszówka wraz Lipinami oraz Lisiec mają od niedawna swoje monografie.  To kolejne publikacje obrazujące początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw Gminy Lubin. Jest ich już w sumie 14.

Noc Sylwestrową  w roku 1820 w Liścu spędził Napoleon, wracał wtedy z wojskami spod Moskwy . Takie na przykład ciekawostki można wyczytać w najnowszych publikacjach Gminy Lubin. Ukazują się od kilku lat, zawsze w nakładzie 300 egzemplarzy. Dotychczas wydane monografie i rys historyczny naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych trafiają w ręce mieszkańców przy okazji wielu różnych uroczystości. Są także dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych.

Wszystkie te publikacje, których opracowaniem zajmuje się historyk Henryk Rusewicz, mają na celu przybliżenie dzisiejszym mieszkańcom historii ich miejscowości. Do tej pory ukazały się publikacje opisujące historię Zimnej Wody, Osieka, Obory, Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia, Krzeczyna Wielkiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia oraz Pieszkowa.

(SR)