„Łukasz” silnym wsparciem OSP Czerniec

Miniony rok był wyjątkowo udany dla strażaków z OSP Czerniec, których doposażono w motopompę  i samochód pożarniczy  ochrzczony imieniem założyciela OPS  w Czerńcu – Łukasz. Do tej pory strażacy zajmowali się przede wszystkim działalnością prewencyjną, teraz dołączą do systemu selektywnego alarmowania. Na zebraniu sprawozdawczym oficjalnie podsumowano ubiegły rok i przedstawiono plany na kolejne miesiące.

Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium,  a na naczelnika jednostki wybrany został Damian Kozioł. Gratulacji było więcej, bowiem Piotrowi Sokołowskiemu wręczono odznakę „Wzorowy Strażak” a Ryszardowi Chudemu przyznano Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

OS Czerniec liczy dziś 29 członków, w tym jednego honorowego i jedną kobietę. W minionym roku do tego grona dołączyły cztery osoby. Oprócz nowego, lekkiego samochodu pożarniczego udało się pozyskać  motopompę, nowe obuwie, kominiarki, rękawice i kurtki zimowe. Ocieplono  także remizę, wymieniono schody, dokończono ogrodzenie i wyremontowano garaż. Strażacy byli też bardzo aktywni przy organizacji wielu gminnych imprez, m.in. dożynek, dnia dziecka.

Za tę działalność i codzienne wsparcie dziękował im wójt Tadeusz Kielan, radna Gminy Lubin Joanna Pietruszka, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych struktur OSP oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej.

– Nie prowadziliście jeszcze działalności ratowniczo-gaśniczej, ale wasza praca na rzecz społeczeństwa jest bezcenna i mam nadzieję, że także po włączeniu do systemu powiadamiana selektywnego, będziecie tak aktywnie wspierać sołectwo i prowadzić działalność prewencyjną i profilaktyczną – mówił wójt Tadeusz Kielan.- Gratuluje zarządowi absolutorium, życzę wam zdrowia i siły do pracy. Przed nami trudne tygodnie związane z działaniami prezydenta Lubina, który chce nam zabrać siedem sołectw. Robimy wszystko by mu się to nie udało, a nasze wsie i liczne jednostki OSP rozwijały się tak kwitnąco nadal przez kolejne lata. Każda inicjatywa mieszkańców jest w tej chwili bardzo ważna i liczę na wasze wsparcie.

– Wasza jednostka i OSP Gorzyca wejdą w tym roku do systemu selektywnego alarmowania. Życzę wam dużo zdrowia i spełnienia planów jednostki. Liczę, ze w tym roku wystawicie drużynę do gminnych zawodów pożarniczych, które planujemy na wrzesień. Na 11 maja planowane są powiatowe obchody Dnia Strażaka i festyn – mówił Grzegorz Obara prezes powiatowych struktur OSP.

– Gratuluję zarządowi absolutorium, pozyskania samochodu i życzę wam dużo ratowniczego szczęścia, które potrzebne jest nam wszystkim – dodawał Bogdan Ćwikliński z-ca dowódcy jednostki ratownictwa gaśniczego PSP w Lubinie.

Na 2019 rok strażacy z OSP Czerniec mają kolejne ambitne plany. Chcą pozyskać kolejny sprzęt: nożyce, aparat tlenowy, pilarkę, łom i tłumice zrobić dobudowkę szatni i położyć kostkę do schodów.

(SR)