Lotnicze opryski w lasach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu będzie przeprowadzać zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

W ten sposób ma być ograniczana populacja chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca. Zabiegi będą przeprowadzane na terenie ośmiu nadleśnictw w tym Nadleśnictwa Lubin i Legnica. Opryski dokonywane z samolotów odbywać się będą w dni bezdeszczowe, przy prędkości wiatru mniejszej niż 3-4 m/s oraz wilgotności powyżej 60%. Przy sprzyjających warunkach pogodowych oprysk wykonywany będzie wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.

Szczegółową lokalizację pół zabiegowych zawiera załączona mapka, dodatkowe informacje są także w etykietach-instrukcjach stosowanych środków. Z przerwami zabiegi mogą trwać do końca maja.

mapa 1

Foray_76_B

Mospilan_20_SP_zastprof_-_ET_26-04-2019