Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie– oferta dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z naszego i 8 innych województw, do udziału w projekcie „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie – wiem co zjem”, realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dla uczestników przewidziane jest dwudniowe, bezpłatne szkolenie wraz z warsztatem kulinarnym w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Międzyzdrojach.

Dla 10 reprezentantów województwa dolnośląskiego termin szkolenia ustalono w dniach 10-11 maja.  Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni.

Do udziału należy zgłosić się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie: http://www.efrwp.pl/news/show/416/zaproszenie-do-udzialu-w-operacji-lokalnie-regionalnie-i-tradycyjnie-wiem-co-zjem w terminie do 4 kwietnia 2018 roku.

Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy: ekozdron@efrwp.com.pl lub faxem na nr 22 620 90 93 lub pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: warsztaty kulinarne.

(SR, efrwp.com.pl)