Lista osób uprawnionych

do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.

lista osób uprawnionych do najmu lokalu mieszkalnego

lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem