Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu

na lokale mieszkalne z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.

lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego