Lista osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

z gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.

lista osób skreślonych

lista osób uprawnionych