Lista osób uprawnionych

 do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Lubin oraz lista osób skreślonych z listy oczekujących na najem lokali mieszkalnych.