List prezesa KRUS do rolników i dzieci

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński zaapelował do rolników oraz do dzieci spędzających wakacje na wsi o zachowanie szczególnych środków bezpieczeństwa. To właśnie w okresie letnim, dochodzi bowiem do największej liczby wypadków przy pracy na terenach wiejskich. Wskazówki i rady prezesa KRUS-u mogą okazać się pomocne!

 

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci!

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw,

zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur,

sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach,

pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych,

urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

–  Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru

mocy.

–  Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn

wykonujcie przy wyłączonym napędzie.

– Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach

do tego nieprzeznaczonych.

– Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.

– Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach,

zbiornikach i na drabinach.

–  Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,

a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.

– Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.

– Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

–  Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.

–  Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne

miejsce do zabawy.

–  Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych,

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom

poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się

w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl

w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

Na zakończenie życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

 

Z poważaniem

PREZES KRUS

Adam Sekściński

List Prezesa KRUS