List intencyjny Starosty Lubińskiego i Wójta Gminy Lubin w sprawie modernizacji dróg powiatowych

list2Chęć współdziałania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez modernizację i ogólną poprawę stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Lubin wyrazili dziś – w podpisanym liście intencyjnym – Starosta Lubiński Adam Myrda oraz Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. List kontrasygnował wicestarosta Damian Stawikowski, a przy jego podpisaniu obecni byli Przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski oraz wiceprzewodniczący i szefowie statutowych komisji Rady Gminy Lubin.

– Tylko wspólne działania gmin i powiatu pozwolą nam sprostać temu niełatwemu zadaniu, jakim jest poprawa stanu dróg na naszym terenie. W Gminie Lubin widzimy partnera, z którym możemy w tym zakresie współdziałać. To dobry prognostyk dla przyszłych wspólnych działań inwestycyjnych – mówi Adam Myrda, Starosta Lubiński.

– Podpisany list intencyjny – to kolejny krok do modernizacji i przebudowy dróg na terenie naszej gminy. To zwieńczenie ponad rocznej współpracy gminy i powiatu w tej sprawie. W przypadku większości  wymienionych zadań opracowywana jest dokumentacja techniczna. Podane w liście intencyjnym wartości planowanych inwestycji są szacunkowe i przybliżone. Konkretne dane zawarte zostaną w porozumieniu, które sporządzone zostanie po opracowaniu dokumentacji technicznych – dodaje Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Lubin.

Wspólne działania polegać mają na współfinansowaniu następujących zadań:

1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Niemstów – etap I i II na odcinku ok. 2,0 km

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1223D w miejscowości Miłoradzice – etap I na odcinku 0,60 km w obszarze zabudowanym (od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą gminną 103043D)

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Składowice na odcinku 1,0 km (od początku obszaru zabudowanego do wyjazdu w kierunku miejscowości Ustronie) etap I

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Księginice na odcinku 0,40 km (od początku obszaru zabudowanego do skrzyżowania z drogą gminną 103054D) wraz z budową chodnika na odcinku 0,5 km (od skrzyżowania z drogą gminną do boiska sportowego) – etap I

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Górne na odcinku ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1138D w kierunku miejscowości Szklary Dolne – etap

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 1231D od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w kierunku miejscowości Czerniec (poza obszarem zabudowanym od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w kierunku miejscowości)

7)Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka – etap I na odcinku ok. 2,5 km

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca – etap I na odcinku 0,5 km

W treści listu intencyjnego napisano ponadto:

„Strony zgodnie ustalają, że w drodze wzajemnych ustaleń wypracują propozycję realizacji powyższego celu, optymalna w zakresie finansowym, technicznym oraz prawnym, którą przedłożą Radzie Powiatu Lubińskiego oraz Radzie Gminy Lubin do akceptacji”.

W załączeniu list intencyjny: list-intencyjny