Liczy się wiek nie wygląd

Gmina Lubin włączyła się w ogólnopolską kampanię społeczną adresowaną do sprzedawców napojów alkoholowych,  dotyczącą zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.  Do sklepów i lokali gastronomicznych w gminie trafią specjalne plakaty i ulotki informacyjne.

 

Warto wziąć udział w kampanii bowiem większość sprzedawców jest nakłaniana przez pełnoletnie osoby do sprzedaży alkoholu. Takie materiały umieszczone w widocznym miejscu w sklepie, to jasny sygnał dla nastolatka, że w tym sklepie nie ma sensu podejmować próby zakupu napojów wyskokowych.

„MASZ WPŁYW” to kampania przygotowana na zlecenie Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Przygotowano specjalne pakiety materiałów edukacyjnych dla sprzedawców, wśród których są plakaty, naklejki i ulotki. Gmina Lubin, jako uczestnik tej kampanii przekaże je teraz do sklepów i lokali gastronomicznych. Działaniom tym towarzyszyć będzie także kampania medialna z wykorzystaniem spotu filmowego, której celem będzie zwrócenie uwagi na problem sprzedaży alkoholu nieletnim i jednoczesne zachęcenie świadków tych sytuacji do reagowania. W całej Polsce także wolontariusze -ambasadorzy kampanii będą rozmawiać w lokalnych sklepach  z kierownikami i sprzedawcami na temat konieczności ograniczania dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich. Akcję tę organizuje Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie.

Przypominamy przy okazji co ryzykuje osoba sprzedająca alkohol nieletnim.  To konsekwencje prawne i administracyjne, czyli pozbawienie wolności do lat 2 oraz cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

(SR)