Kwalifikacja wojskowa z terenu Gminy Lubin w 2018 roku

101 mężczyzn z Gminy Lubin musi się zgłosić na obowiązkową kwalifikację wojskową.Dla naszych mieszkańców rozpocznie się ona 13 marca. Do wszystkich wysłano wezwania, ale nawet gdyby taki dokument nie dotarł , to konkretne roczniki mężczyzn, muszą się zgłosić na kwalifikację. Nie zwalnia z tego obowiązku nawet praca za granicą, chyba że dana osoba wymeldowała się z Gminy Lubin.

Obowiązkowej kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin. Na kwalifikacje w naszej gminie formalne wezwania otrzymało 101 mężczyzn z tego 93 osoby urodzone w 1999 roku i 8 osób z roczników starszych. Tegoroczna kwalifikacja obejmuje następujące osoby:

  • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:

  • 13-15 marca 2018 roku – mężczyźni – cały rocznik 1999 i osoby starsze rocznik 1994-1998, które nie posiadają  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • 19 marca 2018 roku – kobiety (tylko w przypadku otrzymania imiennego wezwania)

– Przypominamy, że osoba, która nie zgłosi się na kwalifikację, musi liczyć się z ewentualną grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Dotyczy to również osób, które z jakichkolwiek przyczyn nie otrzymały wezwania. Zwracamy uwagę, że nawet praca poza granicami nie jest usprawiedliwieniem. Chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju – wyjaśnia Agnieszka Hałas z Urzędu Gminy Lubin.

Informację o kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy  Lubin  pod nr telefonu 76 8403-111 w godzinach pracy urzędu.

(SR, AH)