Kupiono 388 nowych książek

W ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce otrzymała na rok 2018 dotację w wysokości 8 000 zł.

Dzięki zakupowi zrealizowanemu z pozyskanych środków księgozbiory w naszych bibliotekach wzbogaciły się o 388 nowych książek. Są wśród nich kontynuacje cykli powieściowych, np. cieszących się ogromnym powodzeniem powieści Remigiusza Mroza, Krystyny Mirek czy Katarzyny Michalak oraz wielu innych pisarzy zarówno polskich jak i zagranicznych. Księgozbiór dla dzieci wzbogaciły między innymi kolejne opowiadania z serii Czytam sobie wydawnictwa Egmont, wspierającej proces nauki czytania.

Głównym celem NPRC jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych, poprawa jakości  zbiorów  bibliotecznych  oraz zwiększenie zainteresowania książką.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych.

(GBP w Raszówce)