„Książki naszych marzeń” w bibliotekach szkolnych Gminy Lubin

ksiazki2W ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” – cztery szkoły podstawowe Gminy Lubin otrzymały wsparcie w kwotach:

– Szkoła Podstawowa im.Orła Białego  w Raszówce                        1300,00 zł

– Szkoła Podstawowa im.J.Korczaka w  Niemstowie                       1300,00 zł

– Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Szklary Górnych       1300,00 zł

– Szkoła Podstawowa im.H.Sienkiewicza w  Siedlcach                    1248,00 zł

Z dotacji i środków własnych (20%  kosztów realizacji programu na zakup książek do bibliotek) nabyte zostały książki beletrystyczne, popularno-naukowe, lektury szkolne, których wybór konsultowano z uczniami. Były to publikacje o tematyce bliskiej uczniom, ciekawe, rozwijające ich pasje i zainteresowania.

W ramach programu biblioteki szkolne podjęły różne formy współpracy z bibliotekami publicznymi. Wspólnie przygotowywano wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa:    spotkania, konkursy itp. Liczne projekty edukacyjne, które organizowane były w każdym z oddziałów  w szkole stanowiły  istotny element wspomagania rozwoju emocjonalnego uczniów, dostarczyły pozytywnych przeżyć, budowały poczucie własnej wartości, uczyły wartości moralnych.

Wymiernym efektem realizacji programu „Książki naszych marzeń” był wzrost liczby wypożyczanych książek i wzrost liczby czytelników.

Projekt przyczynił się również do kształtowania nawyku czytania. Uświadomił uczniom, że spędzanie wolnego czasu z książką może być ciekawe, twórcze i pomocne na każdym etapie kształcenia.

(ER)