Krzeczyn Wielki zakończył walne zebrania OSP Gminy Lubin

To było dziewiąte i ostatnie tegoroczne walne zebranie sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin. Zarząd OSP w Krzeczynie Wielkim podsumował rok 2107 i przedstawił plany na rok bieżący. Jednogłośnie udzielone zostało mu absolutorium.

24 wyjazdy, dziesięć do pożarów i 14 do likwidacji miejscowych zagrożeń – to ubiegłoroczny bilans OSP w Krzeczynie Wielkim. Druhem, który uczestniczył we wszystkich akcjach był Marcin Trafidło, naczelnik jednostki.

OSP Krzeczyn Wielki, oprócz działań ratowniczo-gaśniczym uczestniczy także życiu społecznym zarówno u siebie, jak i w okolicznych miejscowościach. Bardzo dobrze współpraca układa się z księdzem proboszczem Kazimierzem Rapaczem, Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej oraz sołtysem Jerzym Tadlą. Strażacy są obecni na uroczystościach kościelnych, ale także na dożynkach, Dniu Dziecka, Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i innych imprezach sołeckich.

– Krzeczyn Wieki, to jednostka, na którą zawsze możemy liczyć. Nigdy nie odmawiają udziału w żadnej akcji czy uroczystości. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni – mówił na ostatnim zebraniu Marek Maślej, Komendant Gminny OSP.

OSP w Krzeczynie Wielkim liczy 18 członków, w tym trzy kobiety. To właśnie w tej jednostce narodził się pomysł stworzenia stowarzyszenia „Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce”, które obecnie prężnie działa zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Cykl spotkań OSP Gminy Lubin rozpoczął się w styczniu. Władze każdej z dziewięciu jednostek Gminy Lubin przedłożyły sprawozdania z działalności oraz finansowe. Absolutorium za 2017 rok udzielone zostało wszystkim zarządom.  W zebraniach strażaków ochotników uczestniczył wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan.

– W tym roku po raz dziewiąty uczestniczę w zebraniu w sprawozdawczym OSP, a całej kadencji jest to już moje 36 zebranie – mówił wójt Tadeusz Kielan, który w ostatnich czterech latach nie opuścił żadnego spotkania sprawozdawczego gminnych jednostek OSP.

– Wasza obecność w naszej gminie jest niezmiernie istotna. Gwarantujecie naszym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i dajecie tak potrzebny spokój. Bardzo doceniam waszą działalność społeczną i profilaktyczną. Efekty już są widoczne, liczba pożarów spada. Deklaruje dalsze wsparcie dla działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bo dziś Gminy Lubin bez was zwyczajnie sobie nie wyobrażam – dodał szef gminnego samorządu.

W spotkaniach sprawozdawczych OSP Gminy Lubin uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej z komendantem Erykiem Górskim oraz zastępcą komendanta Cezarym Olbrysiem, przewodniczący Rady Gminy Norbert Grabowski oraz radni, jak również Henryk Rusewicz, autor wydanej przez Gminę Lubin książki pt. „Pod znakiem św. Floriana”.

W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin służy 251 osób w tym 27 kobiet. Najliczniejszą jednostką jest OSP Zimna Woda – 51 osób, w tym 11 kobiet, na drugim miejscu plasuje się Niemstów – 45 członków, a na trzecim OSP Raszówka – 31 osób w tym 12 kobiet.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajdują się trzy jednostki OSP: Księginice, Niemstów i Zimna Woda.

(MG)