Krzeczyn Mały uczcił 70. rocznicę osadnictwa na Ziemiach Zachodnich

„Pamięci powojennych i późniejszych Osadników w 70. rocznicę powrotu na Ziemie Piastowskie – Mieszkańcy Krzeczyna Małego” – obelisk upamiętniający przybycie na ziemie zachodnie w 1945 roku m.in. repatriantów zza Buga odsłonięty został w Krzeczynie Małym. Uroczystość zorganizowana została przez Sołtysa i Radę Sołecką tej miejscowości.

W 1945 r. zachodnie i północne tereny współczesnej Rzeczpospolitej, zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej poddano polskiej jurysdykcji. Na dawne, piastowskie ziemie powracać zaczęli Polacy. Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów w Krzeczynie Małym w 1945 roku zamieszkały 34 rodziny przesiedlone z Kresów Wschodnich. Do dziś pozostało zaledwie sześć osób…

Tablicę upamiętniająca wydarzenia sprzed 70 lat odsłoniły panie Józefa Rupniak i Zofia Kluz, które wówczas osiedliły się w Krzeczynie Małym.

– Historię trzeba ocalić od zapomnienia, a takie uroczystości jak ta, dają możliwość przekazania innym naszych wspomnień, doświadczeń i wiedzy. Przynajmniej nie umrze ona wraz z nami – mówi pani Zofia Kluz.

Podczas uroczystości wykład na temat uwarunkowań historycznych osadnictwa na ziemiach odzyskanych ze wskazaniem na Krzeczyn Mały – wygłosił dr Stanisław Tokarczuk, historyk , prezes Familijnego Stowarzyszenia Zbarażan, znany dokumentalista historii Kresowian przybyłych na Ziemie Zachodnie i organizator licznych pielgrzymek na Kresy. Wyemitowany został także fragment wywiadu przeprowadzonego przez dr Tokarczuka z panią Józefą Rupniak, rozmowy niezwykle wzruszającej, będącej retrospekcją wydarzeń z 1945 r., kiedy wraz z rodziną przybyła do Krzeczyna Małego.

Rocznicowe spotkanie było także okazją do zaprezentowania zdjęć i pamiątek sprzed 70. lat. Jest wśród nich oryginalny spis ludności przybyłej do Krzeczyna Wielkiego, który nosił wówczas nazwę Krajewko.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością jej bohaterowie, osoby, które przybyły do Krzeczyna Małego w 1945 r.: Józefa Rupniak, Zofia Kluz, Helena Jaszczyszyn, Elżbieta Marud i Aldona Krajewska. Marian Zaręba ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, a Eugenię Kucharczyk, która odeszła przed miesiącem reprezentował jej mąż Franciszek.

W spotkaniu wzięli także udział m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, radny Jan Olejnik oraz Sołtys Krzeczyna Małego Lidia Cesarz – z inicjatywy, której powstała tablica pamiątkowa.

Obelisk poświęcił ksiądz Krzysztof Klim, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża w Brunowie.

– Nawet niebo zapłakało nad losem przesiedleńców, ale my już nie płaczemy, bo tu jest teraz nasz dom – powiedziała Józefa Rupniak, podczas ulewy, która poprzedziła odsłonięcie pamiątkowej tablicy…

(MG,AI)