Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy

Informujmy, że w okresie 14.09 – 02.10.2015 r. na terenie Gminy Lubin trwać będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030, w ramach których przewiduje się przyjmowanie opinii i wniosków do w/w projektu oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami naszej Gminy.

Zapraszam więc wszystkich Państwa do włączenia się w proces tworzenia bardzo ważnego wieloletniego dokumentu strategicznego. Jego projekt w okresie od 14.09.2015r. dostępny będzie w wersji elektronicznej na stronie bip Urzędu Gminy www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie Gminy Lubin www.archiwum.ug.lubin.pl wraz z formularzem uwag oraz w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Lubinie ul. W. Łokietka 6a pokój nr 17.

Zapraszam także wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora ul. Tulipanowa 2 w dniu 17.09.2015 r. od godz. 16.00.

Strategia Rozwoju Gminy Lubin_projekt