Konsultacje społeczne w Osieku i Szklarach Górnych

– Nie chcemy do miasta! – krzyczeli mieszkańcy Osieka. – Bezczelność prezydenta jest porażająca, chce zabrać sołectwa z największymi przychodami tzw. perełki gminne, a nie te które są najbliższe miasta. Dlatego na liście siedmiu sołectw są odległe Szklary Górne a nie na przykład Gola – mówili wzburzeni mieszkańcy na spotkaniu w sali gimnastycznej w Szklarach Górnych. Wczoraj tymi dwoma zebraniami sołeckimi zainaugurowano konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. Na spotkania zaproszono także prezydenta Lubina lub jego przedstawicieli, nikogo z miasta jednak nie było.

Na najbliższe trzy tygodnie zaplanowano 31 zebrań wiejskich we wszystkich sołectwach Gminy Lubin. Tematem zebrań są wybory sołtysów, rad sołeckich i konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Gminy Lubin. W każdym z nich swój udział zapowiada Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin, który przedstawia stan faktyczny, informuje o podjętych działaniach, potencjalnych zagrożeniach i odpowiada na wszystkie pytania mieszkańców.

Pierwsze dwa spotkania z licznie  zebranymi mieszkańcami Osieka i Szklar Górnych pokazały, że prezydent Robert Raczyński nie jest zainteresowany tematem i nie zamierza przekonywać nikogo do swoich racji. Nie spotkania nie przyszedł i nikogo nie delegował.

–  Działa jak dyktator narzucający innym swoją wolę, bez jakichkolwiek rozmów.  To pokazuje, że celem wchłonięcia naszych siedmiu sołectw nie jest integracja i rozwój. Zadłużone do granic możliwości miasto potrzebuje tylko naszych pieniędzy. Chcą nam zabrać 2/3 przychodów, połowę mieszkańców i 1/3 terytorium – mówił Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.

Mieszkańcy nie kryli wzburzenia, choć niektórzy słysząc, że wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest dla rządu wiążący przy podejmowaniu decyzji, pytali czy jest sens cokolwiek teraz robić.

– Musimy pokazać naszą siłę! Im jest nas więcej, tym nasz głos będzie bardziej słyszalny. Rządzący muszą wiedzieć, że nie zgadzamy się na taki rabunek. To my ich wybieramy do parlamentu a mamy rok wyborczy. Będziemy robić wiece i protesty – mówił w odpowiedzi Norbert Grabowski przewodniczący rady Gminy Lubin.

– Oprócz oficjalnych konsultacji społecznych wyślemy do rządu listy sprzeciwu, apelujemy o podpisywanie się na nich imieniem i nazwiskiem – mówił radny Patryk Jarkowiec i Tomasz Fuczek. Zarówno w Osieku jaki w Szklarach Górnych licznie składano wpisy na tych listach.

Ankiety, które w ramach konsultacji wypełniali mieszkańcy są anonimowe, ale każdy mieszkaniec może otrzymać tylko po jednym z dwóch druków opieczętowanych przez Urząd Gminy ankiet. Dodatkowo ich pobranie jest odnotowane na liście uprawnionych do głosowania. Za niepełnoletnie dzieci druki mogą pobrać rodzice. Po każdym z takich zebrań, reprezentacje urzędników i mieszkańców będą chodzić także po domach by zebrać opinie osób które nie były na zebraniu, organizowane będą także dyżury w świetlicach. Przez ostatnie dwa tygodnie konsultacji a pomiędzy 25 lutego a 8 marca można je będzie wypełnić w Urzędzie Gminy Lubin.

Dziś o godzinie 17.30 rozpoczynają się zebrania wiejskie w świetlicach w Miroszowicach i Oborze.

(SR)

Zebranie w Osieku

Zebranie w Szklarach Górnych