Konsultacje społeczne – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lubin opracowała projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  W chwili obecnej projekty opracowanych dokumentów poddane są konsultacjom społecznym.

PGN-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

SOOŚ-Ocena Oddziaływania Na Środowisko

(EJ)