KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY LUBIN

www.dreamsart.pl

Informujemy, że w dniach 26 września – 7 października 2016 r. na terenie Gminy Lubin odbędą się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”, opracowanego przy współudziale społeczności naszej gminy. W tym też okresie na stronie internetowej gminy oraz na stronie bip zostanie zamieszczona pełna treść opracowania, z którą wszystkie zainteresowane strony będą mogły się zapoznać i za pośrednictwem formularza uwag wnieść swoje uwagi. Wersja papierowa dokumentu będzie także dostępna w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie. W toku przedmiotowych konsultacji odbędzie się również otwarte spotkanie z mieszkańcami w dniu 27.09.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Oborze o godz. 16.00. Pełną treść Zarządzenia Wójta Gminy Lubin regulująca proces konsultacji prezentujemy w załączeniu:

zarzadzenie-828-2016-2016-09-12

formularz-uwag