Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Gminy 2015 – 2030

Wójt Gminy Lubin informuje, że w okresie od 14.09 – 02.10.2015 r. odbędą się konsultacje społeczne dot. opracowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030. We wskazany czasie treść przedmiotowego dokumentu strategicznego dostępna będzie w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Lubin i stronie bip Urzędu Gminy w Lubinie (zakładka „konsultacje społeczne” w menu przedmiotowym). W ramach konsultacji odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami Gminy Lubin w dniu 17.09.2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Oborze.

Szczegóły w załączonym Zarządzeniu Nr 3346/2015 Wójta Gminy Lubin

zarządzenie-konsultacje