Konkurs recytatorski rozstrzygnięty!

Uczestnicy Gminnych Eliminacji XXIII Regionalnego, 62 Dolnośląskiego oraz XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” spotkali się na jednej scenie. Łącznie 29 uczniów wzięło udział w Gminnych Eliminacjach Konkursu Recytatorskiego. Uczestnicy prezentowali utwory poetyckie, prozatorskie, a także poezję śpiewaną. Laureaci zakwalifikowani zostali do eliminacji powiatowych, organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie.

W tegorocznych eliminacjach udział wzięło 20 uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie, Raszówce, Siedlcach i Szklarach Górnych oraz 9 uczniów z Gimnazjum w Lubinie.

Przy ocenie występów uczestników jury brało pod uwagę m.in.: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa, intonację, dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy oceniani byli w dwóch grupach wiekowych.

W grupie uczniów ze szkół podstawowych jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsca : Amelia Trzaskoś ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych (opiekun artystyczny – Agata Szymańska), Wiktoria Ogłozińska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim (opiekun artystyczny – Małgorzata Szeliga),

III miejsce: Aleksandra Szeliga ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – Anna Kraszewska).

pierwsze wyróżnienie: Miłosz Abramczuk ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach (opiekun artystyczny – Anna Kraszewska),

drugie wyróżnienie: Dorota Sobuś ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce (opiekun artystyczny – Marta Madejska ).

W grupie uczniów z Gimnazjum w Lubinie zwyciężyli:

I miejsca: Aneta Łazarska (opiekun artystyczny – Anna Kuc), Maciej Marciniak (opiekun artystyczny – Monika Kowalczyk),

III miejsce: Dawid Herejczak (opiekun artystyczny – Monika Kowalczyk),

pierwsze wyróżnienie: Małgorzata Polańska (opiekun artystyczny – Monika Kowalczyk),

drugie wyróżnienie: Karolina Wucoff (opiekun artystyczny – Anna Kuc).

W artystyczną atmosferę konkursu wprowadził zgromadzonych zespół cheerleaderek ze szkoły w Raszówce, który zaprezentował ciekawy układ taneczno-akrobatyczny. Do występu na scenie przygotowała grupę Anna Dobrzyńska. Eliminacjom towarzyszyła także wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, przygotowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszówce. Była również okazja obejrzeć bardzo ciekawą prezentację na temat nowych usług elektronicznych oferowanych przez bibliotekę. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki książkowe.

Uczestników eliminacji oceniało jury w składzie: Zofia Marcinkiewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin, Barbara Tórz, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury , Kultury Fizycznej i Zdrowia Gminy Lubin i Magdalena Dubińska, Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy w Lubinie. Przygotowaniem zajęła się Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce. Do współpracy, tradycyjnie już, włączyły się Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Fundatorem nagród była Gmina Lubin.

Laureatom tegorocznych eliminacji i ich opiekunom gratulujemy zwycięstwa i życzymy sukcesów w etapie powiatowym.

(Agata Szczytyńska, JW)