Konkurs na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku. Do podziału jest 200 tysięcy złotych. Nabór wniosków rozpoczął się12 lutego  i zakończy 12  marca.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2018 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Nabór wniosków rozpoczął się12 lutego  i zakończy 12  marca 2018 roku. W tym roku do podziału jest 200 tysięcy złotych, to prawie tyle samo co rok temu, jednak dwa razy mniej niż w 2014 roku. Wtedy na podobne działania przeznaczono prawie 416 tysięcy złotych.  Wszystkie szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wymagane formularze i wnioski są dostępne na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”, regulamin konkursy udostępniamy poniżej.  Można skorzystać także z  kontaktu telefonicznego (71) 776 97 47 Dominik Wojciechowski lub z emaila  dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

Minimalna dotacja, którą można uzyskać to 3 tysiące złotych, maksymalna to 5 tysięcy złotych. Kwota dotacji nie może stanowić jednak więcej niż 90% kosztów całkowitych projektu, co w praktyce oznacza 10% udział własny. Projekt musi być realizowany pomiędzy 1 września a 15 grudnia 2018 roku. Co najważniejsze, oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych wyłącznie na obszarze miejscowości formalnie zgłoszonych i uczestniczących w inicjatywie „Odnowa wsi dolnośląskiej”, która posiada oficjalnie przyjętą  „Sołecką strategię rozwoju”. W Gminie Lubin te formalnie wymogi spełnia 18 sołectw.

(SR)