Konkurs na organizację działań sportowych

Wójt Gminy Lubin ogłosił otwarty konkurs  ofert na organizację  zadań związanych z rozwojem sportu w Gminie Lubin w roku 2018. Przeznaczono na ten cel 370 tysięcy złotych.  Oferty przyjmowane będą do 6 lutego.

Ogłoszony konkurs ma bezpośredni związek z przyjętym przez Radę Gminy Lubin programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i dotyczy tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.  W konkursie wyszczególniono trzy rodzaje zadań, na które pieniądze mogą być przyznane, są to:

  • Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
  • Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym/łucznictwie
  • Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce/warcabach.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na realizację szkolenia sportowego, w tym na przygotowanie klubu sportowego do współzawodnictwa, zakup sprzętu, pokrycie kosztów organizowania zawodów lub uczestnictwa w nich, pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych, udziału klubu w zawodach czy też sfinansowania stypendiów sportowych. Szczegóły i istotne warunku ogłoszonego konkursu można znaleźć w załącznikach poniżej. Do pobrania są także wszystkie wymagane dokumenty.

(SR)

01 OTWARTY KONKURS – OGŁOSZENIE 2018

wzór umowy dotacji 2018r.

Oświadczenie oferenta

wniosek 2018 do zmiany uchwały

wniosek 2018 do zmiany uchwały