Konkurs ofert na organizacje zajęć sportowych

Wójt Gminy Lubin ogłosił  otwarty konkurs ofert na 2019 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin. Na ten cel przeznaczonych zostało ponad 460 tysięcy złotych. Oferty można składać do 15 lutego.

W ogłoszeniu wyszczególniono cztery rodzaje zadań, które mogą otrzymać dofinansowanie :

 1. organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
 2. organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym/łucznictwie
 3. organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w rugby/ szachach
 4. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce/warcabach

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 • realizację programów szkolenia sportowego, w tym na przygotowania klubu sportowego do współzawodnictwa,
 • zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uprawiania sportu we współzawodnictwie sportowym,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • pokrycie kosztów z tytułu udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • opieka nad boiskiem.

Dotacja celowa nie może być przeznaczona na:

 • wypłaty wynagrodzenia kadry szkoleniowej przekraczające 25 % wartości przyznanej (udzielonej) dotacji,
 • transfer zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu oraz innych zadłużeń oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Zadanie będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w terminie od 1 marca 2019r. do 25 listopada 2019r.  Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2019r. do godziny 15:30, w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wszystkie szczegóły i wymagane dokumenty są do pobrania w poniższych dokumentach.

(SR)

01 OTWARY KONKURS – OGŁOSZENIE 2019

klauzula RODO do wniosku

Oświadczenie oferenta

wniosek do uchwały 2019

Wzór umowa 2019