Konkurs literacko-plastyczny – A to historia!

Młodzież ma okazję puścić wodze fantazji i stworzyć komiks lub historyjkę obrazkową, która będzie nawiązywała do historycznych zdarzeń z dziejów rodziny bądź regionu. Termin składania prac mija 22 maja br. Współorganizatorem konkursu literacko-plastycznego – A to historia! jest Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce.

W zabawie mogą wziąć udział młodzi czytelnicy bibliotek oraz uczniowie szkół, biorących udział w projekcie „Z książką na walizkach 2017”. Konkurs polega na tym, aby stworzyć komiks lub historyjkę obrazkową, która będzie opowiadała historię z dziejów rodziny, miejscowości lub regionu. Technika wykonania pracy jest dowolna.

Uczestnicy będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe: dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Jury będzie oceniało nawiązanie do tematyki konkursu, oryginalność, pomysłowość oraz estetykę pracy. Warto się postarać. Głównymi nagrodami są czytniki e-book.

Prace należy składać w gminnych bibliotekach najpóźniej do 22 maja 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Wielkiego Finału projektu „A to historia! Dolnośląskie spotkania z książką na walizkach” w Wołowie 10 czerwca 2017 r.

Konkurs organizowany jest z okazji XIV Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „A to historia! Dolnośląskie spotkania z książką na walizkach”. W ramach projektu 8 czerwca br. odbędzie się spotkanie z autorką książek dla dzieci Katarzyną Wasilkowską. Okazja, aby porozmawiać z pisarką będzie około godz. 13.00, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce.

Głównym organizatorem konkursu są: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Wydawnictwo Literatura i Wydawnictwo Akapit Press.

Załącznik: Dok1