Konkurs „JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO – historia mojej wsi”

Drukowanie

Wójt Gminy Lubin oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce zapraszają mieszkańców Gminy Lubin do udziału w konkursie „JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO – historia mojej wsi”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Lubin. Jego celem jest rozbudzanie zainteresowań historią regionu i dorobkiem minionych pokoleń oraz popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.

Konkursowe drużyny zgłaszane są przez sołtysów. Podczas uroczystej gali, która odbędzie się przełomie października i listopada zaprezentują one historie swoich miejscowości, zebrane pamiątki i dokumenty. Forma prezentacji jest dowolna.

logoUdział w konkursie sołtysi zgłaszają na załączonym do regulaminu formularzu, który należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce przy ul. Kolejowej 2 – do dnia 31. 05.2016 r. Można go również złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie, przy. ul. Łokietka 6 (biuro podawcze, pok. nr 5). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 844 81 93 w godzinach pracy biblioteki.

Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły w załączonym regulaminie:

regulamin konkursu

zgoda rodzica

Formularz druzyna