Konkurs Inicjatyw Obywatelskich

fio_mpips_logo2 Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie, podczas którego zaprezentowany zostanie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz przedstawione będą zasady ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław – 14 września.

Program spotkania:

10:00 – 10:15  rejestracja uczestników

10:15 – 10:20 powitanie i otwarcie spotkania

10:20 – 11.45 prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

11:45 – 11:50 Przerwa

11:50 – 13:00 prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu) prelegent Tomasz Bilicki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

13:00 – 13:30   Podsumowanie  i zakończenie

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych.