Konkurs fotograficzny dla uczniów

Gimnazjum w Lubinie ogłasza konkurs fotograficzny pt. „ Gmina Lubin -Moja mała Ojczyzna”, jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Lubin. Tematem jest Gmina Lubin, czyli otaczająca nas rzeczywistości oraz ciekawe historycznie, przyrodniczo, krajoznawczo i kulturowo miejsca na terenie Gminy Lubin.

Zgodnie z regulaminem każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć do konkursu.  Zdjęcia muszą być zrobione na terenie Gminy Lubin w ciągu ostatniego miesiąca od głoszenia konkursu. Jego celem jest m.in.  rozwijanie wrażliwości artystycznej,  wyobraźni i kreatywności,  rozbudzanie lokalnego patriotyzmu oraz prezentacja możliwości  dzieci i młodzieży  z gminy Lubin w dziedzinie fotografii.

Zdjęcia należy wykonać cyfrowo (telefonem, aparatem fotograficznym) a następnie przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy:  gimgl72@op.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 8.04.2019 do godz. 15.00.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa.

(SR)

Regulamin konkursu fotograficznego

KARTA ZGŁOSZENIA – KONKURS FOTOGRAFICZNY