Konkurs „Europa z naszej ulicy”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie „Europa z naszej ulicy”. Projekt ma na celu: odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości, jak również rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo – pierwszy to zgłoszenie pomysłów, które młodzież może zgłaszać do 13 grudnia.

Następnie autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną zaproszeni do drugiego etapu i przygotują projekt w zaproponowanej przez siebie formie.

Zgłoszenia i szczegóły konkursu dostępne są na stronie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: http://bit.ly/Animacja Europa z naszej ulicy.

Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.

Forma projektu i prezentacji jest dowolna. Młodzież może przygotować reportaż, słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów prasowych lub w innej formie przedstawić w jaki sposób rozumie związek swojej lokalnej społeczności z Europą. Uczestnicy programu mogą też przeprowadzić badania, wywiady dotyczące np. wpływu innych europejskich tradycji na lokalną społeczność / postaci historycznych, związanych z lokalną społecznością, ważnych dla Europy.

Celem konkursu jest także rozwój kompetencji społecznych młodzieży, dlatego udział w konkursie mogą zgłaszać jedynie zespoły młodzieżowe (od 4 do 6 osób). Nie będą rozpatrywane zgłoszenia indywidualne.

Wyboru trzech najlepszych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
wykazanie związku zaprezentowanej tematyki z celami konkursu;  aktualność zaprezentowanego projektu,
znajomość tematu:  umiejętność pracy wspólnej; – atrakcyjność formy prezentacji:  możliwość zaprezentowania projektu we własnych środowiskach.

Laureaci konkursu, po powrocie z Brukseli, będą mieli za zadanie przedstawienie nagrodzonych projektów we własnym środowisku (w szkole, w domu kultury, świetlicy etc).