„Upadek to nie przypadek” konkurs wiedzy dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 70 wypadków w gospodarstwach, w tym ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzonych jest wiele działań profilaktycznych, które mają zmniejszyć ilość wypadków. Tym razem ogłoszono konkurs wiedzy.

Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych, chodzeniem po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi .

KRUS prosi o  odpowiedzi na poniższe pytania w formule „TAK lub NIE”  i przesłanie ich wraz z danymi osobowymi na adres polkowice@krus.gov.pl lub  KRUS PT , ul. Kilińskiego 1, 59-100  Polkowice  w terminie do 17 września 2018r.

Trzy  wylosowane  osoby,  które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania otrzymają nagrody  ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu oraz PIP w Legnicy.  W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin  ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Pytania konkursowe brzmią następująco :

  1. Czy dozwolone jest schodzenie z przyczepy rolniczej po zaczepie ?
  2. Czy schody posiadające 3 stopnie powinny mieć zamontowaną poręcz?
  3. Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?
  4. Czy dozwolona jest jazda w skrzyni rozrzutnika nawozów podczas jego pracy?

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu  udziela  Alicja Fic –inspektor KRUS PT Polkowice tel. 768401410.

 

(SR, PT KRUS Polkowice)