Konkurs dla rolników „Upadek to nie przypadek”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 50 wypadków w gospodarstwach, ponad połowa  z nich dotyczy wypadków związanych upadkiem. Przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy prowadzone są więc szeroko zakrojone działania prewencyjne.  Jednym z nich jest ogłoszony właśnie konkurs.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym  zasad BHP podczas wykonywania codziennych pracy związanych z przemieszczaniem się po traktach komunikacyjnych , wchodzenia po drabinach i schodach, pracy z maszynami rolniczymi . Wystarczy odpowiedzieć na poniższe pytania TAK lub NIE  i wraz z danymi osobowymi przesłać  adres polkowice@krus.gov.pl lub  KRUS PT , ul. Kilińskiego 1, 59-100  Polkowice  w terminie do 29 czerwca 2020r.

Trzy  wylosowane  osoby, które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania otrzymają nagrody  ufundowane przez KRUS we Wrocławiu.  W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin  ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.

Pytania konkursowe :

1.Czy dozwolone jest schodzenie z przyczepy rolniczej po zaczepie ?

2.Czy schody posiadające 3 stopnie powinny mieć zamontowaną poręcz?

3.Czy drabina rozstawna powinna posiadać haki zaczepowe?

4. Czy dozwolona jest jazda w skrzyni rozrzutnika nawozów podczas jego pracy?

Szczegółowych informacji udziela Alicja Fic –specjalista KRUS PT Polkowice tel. 768401410. Życzymy powodzenia!