Kończą walkę z żywiołem

Praca strażaków na wysypisku w Kłopotowie powoli dobiega końca, dogaszają tlące się jeszcze odpady. Od wczoraj główne działania prowadzą Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, kontrola ma wykazać czy doszło do nieprawidłowego składowania odpadów oraz skutki wpływ pożaru na środowisko.

Z informacji uzyskanych od Pana Henryka Duszeńko, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie, wynika że prawdopodobnie dzisiaj zakończone zostaną wszystkie czynności na tym terenie i właściciel będzie mógł uporządkować składowisko.

(AH)