Koncepcja gospodarki ściekowej po raz drugi

IMG_0375Przewodniczący Rady Gminy Lubin Norbert Grabowski ponownie przedłoży radnym Koncepcję Gospodarki Ściekowej Gminy Lubin. Na poprzednim posiedzeniu uchwała w tej sprawie jednogłośnie zdjęta została z porządku obrad.

Koncepcja gospodarki ściekowej – to dokument, którego przyjęcie warunkuje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne pod przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na dużą skalę. Samodzielnie Gmina Lubin może na ten cel uzyskać maksymalnie 3 mln zł. Aplikując wspólnie z Gminą Miejską – suma ta wynieść może nawet 55 mln zł.

IMG_0384Gmina Lubin od 2006 r. częściowo należy już do aglomeracji Lubin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Miejscowości Gola, Gorzyca, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki obecnie odprowadzają ścieki do Lubina.

Podjęcie uchwały w tej sprawie uzależnia ewentualne rozszerzenie aglomeracji Lubin o kolejne miejscowości, a de facto przyłączenie ich do miejskiej oczyszczalnia ścieków.

O wykreślenie tego punktu z porządku obrad wnioskowali na ostatniej sesji radni Paweł Łukasiewicz i Zofia Marcinkiewicz, a ich pomysł poparli pozostali radni, motywując swoją decyzję potrzebą zapoznania się z dokumentami w tej sprawie.

Uchwała ponownie poddana zostanie pod głosowanie w najbliższym poniedziałek tj.12 września, na sesji Rady Gminy Lubin, która odbędzie się w Liścu o godz. 15.00

Ostateczna decyzja dotycząca ewentualnego rozszerzenia aglomeracji należeć będzie do radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

(MG)