Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Lubin

http://bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,8345,idmp,1,r,r