Komunikat w sprawie jakości wody w Liścu, Bukownej, Wiercieniu i Zimnej Wodzie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia, że w próbce pobranej wody stwierdzono przekroczenia manganu, ale nie stwarza to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej podjęło działania mające na celu przywrócenie prawidłowego parametru fizykochemicznego do wymaganych wartości przez dezynfekcję urządzeń i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej. W pozostałym zakresie woda spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia. Komunikat PPSSE w załączeniu.