Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej – uwaga na zmianę czasu na zimowy

Zgodnie z komunikatem Państwowej Komisji Wyborczej, Gmina Lubin uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00). W związku z powyższym obwodowe komisje wyborcze będą pracować już zgodnie z czasem zimowym.