Komunikat o wynikach konsultacji projektu zmiany do uchwały

Informacja Wójta Gminy Lubin o wynikach konsultacji projektu zmiany do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.

Załącznik:

1. – informacja o przebiegu konsultacji zmian do uchwały.pdf ( 106.22 KB)