Komunikat o ochronie pszczół

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Komunikat_Pszczoły 2016